PowerTech Service holder til i Ringeriksveien 20.

VELKOMMEN TIL POWERTECH SERVICE
PowerTech Service, vi utfører alle elektrooppdrag
VELKOMMEN TIL POWERTECH SERVICE
PowerTech Service, vi utfører alle elektrooppdrag

PowerTech Service holder til i Ringeriksveien 20.

Om PowerTech Service

PowerTech Service leverer elektro-tjenester til private og næringslivet.  Vi utfører service-oppdrag, prosjekter samt kontroll av eksisterende el-anlegg.

 

PowerTech Service har personell med lang og bred erfaring fra elektrobransjen. PowerTech Service er og skal være et selskap som ansatte og eiere er stolte av, og som kundene foretrekker.

PowerTech Service legger stor vekt på å ha medarbeidere som er flinke og som trives med å jobbe i et selskap hvor det legges vekt på at det skal være utfordrende og moro å arbeide.

PowerTech Service er en ledende elektroentreprenør med nedslagsfelt på det sentrale østlandet. PowerTech Service skal utvikle spisskompetanse.

PowerTech Service har en bedriftskultur som skal være preget av at vi er ambisiøse, fremoverlente og griper de muligheter som byr seg. Samtidig skal vi arbeide målrettet og legge stein på stein.

PowerTech Service skal bidra med innovative og gode løsninger til kundene. PowerTech Service skal være ubyråkratiske og smidige, og samarbeide effektivt med våre kunder.

ET UTVALG AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Asker EnterprenorHeiberg & Tveter